Używamy plików cookies by świadczyć Ci usługi na wysokim poziomie. Korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie zgodnie z Zasadami ochrony prywatności

Polityka prywatności i zasady ochrony danych osobowych Mechiżywica.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane są przez nas przetwarzane w sposób przejrzysty dla Ciebie, w prawnie uzasadnionych celach i ograniczone wyłącznie do niezbędnych celów przetwarzania, z zachowaniem odpowiednich środków technicznych, zabezpieczających przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma Mech i Żywica Joanna Łaszczewska, ul. Armii Poznań 111, 05-092 Kiełpin, NIP: 5252372726,
Kontakt: dekoracje@mechizywica.pl

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, podczas dokonywania zamówień lub poprzez dobrowolne zapisanie się do newslettera Sklepu.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji zamówień (umowy sprzedaży)
- prowadzenia i obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych
- kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług
- udzielania odpowiedzi na Twoje pytania lub wnioski (np. przez formularz kontaktowy)
- dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z wykonywaniem umowy
- realizacji programu lojalnościowego, jeżeli jesteś zarejestrowanym Klientem Sklepu
- zbadania satyfakcji z dokonanych zakupów i poziomu obsługi sklepu
- wysyłki newslettera z informacjami o produktach, usługach, promocjach i zniżkach oraz organizacji konkursów i akcji promocyjnych - za Twoją dobrowolną, wyrażoną osobno zgodą
- dla celów podatkowych i rachunkowych, wynikających z przepisów prawa
- archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności (w ramach spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa)
- zapisywania danych w plikach cookies - za Twoją dobrowolną zgodą

Podobnie jak wiele innych stron internetowych wykorzystujemy pliki cookie aby zwiększyć interaktywność strony, a także przechowywać informacje o indywidualnych ustawieniach wprowadzonych przez Ciebie na naszej stronie.
.
W celu realizacji umowy sprzedaży i usług odbiorcą danych osobowych będą także:
- kurierzy, zależnie od wybranego sposobu dostawy zamówienia
- banki lub operatorzy płatności elektronicznych, zależnie od wybranego sposobu płatności za zamówienie/usługę
- dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych
- podmioty powiązane z Administratorem, w tym świadczące usługi księgowe

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą. Po jej zakończeniu przechowujemy

Twoje dane osobowe w celu:
- dochodzenia roszczeń
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym księgowych i podatkowych
- statystycznych i archiwizacyjnych

Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, np. na wysyłkę newslettera, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu aż udzielona zgoda nie zostanie przez Ciebie odwołana.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy sprzedaży, tym samym nie będziesz mógł korzystać ze Sklepu.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep Mech i Żywica. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.